BOSKA KLINIKA - Z NAMI BĘDZIESZ WYGLĄDAĆ I CZUĆ SIĘ NIEZIEMSKO!

Deprogramacja

BOSKA KLINIKA - Z NAMI BĘDZIESZ WYGLĄDAĆ I CZUĆ SIĘ NIEZIEMSKO!

Deprogramacja

Deprogramacja

Prawidłowe ustawienie żuchwy w stosunku do szczęki jest warunkiem zdrowia układu stomatognatycznego, do którego zaliczamy kości twarzoczaszki, mięśnie, staw skroniowo-żuchwowy oraz zęby wraz z przyzębiem.

Właściwe napięcie mięśniowe okolic stawu skroniowo-żuchwowego jest kluczem sprawnego działania tego układu. Kiedy mięśnie działają niesymetrycznie, a Pacjent cierpi na różnego rodzaju dolegliwości związane ze stawem skroniowo-żuchwowym, aby zdiagnozować jego problem, poddajemy go szczegółowej diagnostyce i m.in. przeprowadzamy proces deprogramacji mięśniowej. Jest to proces polegający na rozluźnieniu mięśni oraz określeniu ich nowego napięcia, które będzie pozwalało trwale ustawić głowy wyrostka kłykciowego stawu skroniowo-żuchwowego we właściwej pozycji.

Istnieje wiele różnych metod deprogramacji. W tym celu wykorzystujemy  tzw. deprogramatory. Może to być przykładowo deprogramator Koisa, szyna deprogramacyjna wg FACE, lub dzienna ręczna deprogramacja wg FACE wykonywana podczas rejestracji zwarcia w gabinecie.

Proces deprogramacji zawsze poprzedza dokłada diagnoza obejmująca wnikliwy wywiad z Pacjentem, wykonanie niezbędnych zdjęć i pomiarów oraz wycisków do modeli orientacyjnych.

Podczas wizyty w gabinecie lekarz dentysta dokonuje rejestracji zwarcia zgryzu Pacjenta w relacji centralnej. Jest to taki wzajemny układ łuków zębowych względem siebie, który odpowiada fizjologicznej oraz prawidłowej ich relacji. Rejestracja umożliwia przeniesienie tych informacji do artykulatora. Wykonywane są również wyciski do wykonania modeli diagnostycznych.
Następnie stomatolog dokonuje analizy zwarcia. Polega ona na ocenie i sprawdzeniu prawidłowego rozłożenia sił i kontaktów zwarciowych na powierzchni zębów oraz na ocenie prawidłowego funkcjonowania aparatu żucia. Artykulator jest pewnego rodzaju symulatorem ruchów żuchwy Pacjenta i pracy stawów, pozwala na rejestrację relacji przestrzennej zębów w stosunku do pozostałych elementów czaszki.

Dopiero na tej podstawie określany jest ewentualny plan leczenia, którego celem jest korekta zwarcia zębów w jamie ustnej oraz skuteczne wyeliminowanie wszelkich dolegliwości z nim związanych.

Deprogramację wykorzystujemy u Pacjentów, którzy m.in.:

  • borykają się z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego
  • posiadają znaczne zniszczenia zębów - starcia, ubytki przyszyjkowe, pęka i odpryskuje u nich szkliwo, bardzo często niszczą prace protetyczne (mają wypadające wypełnienia i korony)
  • mają zmiany w dziąsłach i przyzębiu (recesja dziąseł)
  • ich mięśnie przy żuchwie męczą się m. in. w trakcie długotrwałego mówienia
  • są po leczeniu ortodontycznym, które zakończyło się niekorzystną zmianą układu relacji obu łuków
  • w celu diagnostyki przed leczeniem ortodontycznym
  • mają wykonywane odbudowy zębów, które będą zmieniać kontakty zwarciowe.