Polityka Prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest klinika L’experta, ul. Przy Bażantarni 11 , 02-793 Warszawa zwana dalej Administratorem.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: • udzielania świadczeń medycznych, stomatologicznych, estetycznych, dietetycznych, kosmetologicznych, i innych będącymi zakresem działalności Administratora; • prowadzenia dokumentacji dla w/w świadczeń, w tym dokumentacji medycznej i dokumentacji zdjęciowej, rozliczeniowej; • oferowania Państwu produktów i usług jako realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa preferencji, a w oparciu o nie – dostosowywać Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa usług; • niezbędnym do zawarcia umów w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

3. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.

4. Okres przechowywania danych. • przez okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług; • dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do: • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; • przenoszenia danych; • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; • sprostowania (poprawiania) swoich danych; • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług przez klinikę L’experta. 7. W sprawie pytań i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres rodo@lexperta.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.