BOSKA KLINIKA - Z NAMI BĘDZIESZ WYGLĄDAĆ I CZUĆ SIĘ NIEZIEMSKO!

Orthokids Therapy Program

BOSKA KLINIKA - Z NAMI BĘDZIESZ WYGLĄDAĆ I CZUĆ SIĘ NIEZIEMSKO!

Orthokids Therapy Program

Interdyscyplinarne podejście do prawidłowego rozwoju zgryzu i twarzy dziecka

W rozwoju prawidłowego zgryzu, kluczowy jest okres dzieciństwa. Jest to bowiem czas aktywnego wzrostu, kiedy rosną również kości twarzoczaszki (rozwój twarzy dziecka realizuje się w 99 proc. do 9 roku życia). To również odpowiedni moment na korygowanie występujących w ich rozwoju nieprawidłowości, ponieważ takie postępowanie będzie przynosiło najlepsze, najbardziej naturalne i trwałe efekty.

U dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym możemy zastosować najbardziej optymalne tzw. leczenie przechwytujące, które polega na rozpoznaniu i „przechwyceniu” wady zgryzu w jej początkowej fazie rozwoju i zastosowaniu leczenia, mającego na celu zmianę kierunku wzrostu twarzy, tak aby zahamować rozwijającą się deformację łuków zębowych i buzi dziecka oraz naprowadzić ich rozwój na właściwe tory.

Jeśli pozostawimy kilkulatka z wadą zgryzu bez leczenia ortodontycznego do czasu pojawienia się wszystkich zębów stałych, może ona pogłębić się na tyle, że będzie trudno osiągnąć bardzo dobre efekty późniejszego leczenia. Mogą one być mniej satysfakcjonujące, niż gdyby zareagowano wcześniej. Dlatego tak ważne jest obserwowanie rozwoju dziecka i podjęcie leczenia na jak najwcześniejszym etapie.

Co powinno zaniepokoić rodzica?

Rodzic nie zawsze potrafi sam zauważyć pierwsze symptomy nieprawidłowości występujących w rozwoju zgryzu jego dziecka. Sygnałami alarmującymi go powinno być:

•    oddychanie przez usta, stale otwarta buzia, chrapanie
•    szkodliwe nawyki np. ssanie kciuka, przedłużone ssanie smoczka, obgryzanie ołówków, kredek itp.
•    wady wymowy
•    problemy z żuciem, gryzieniem i tzw. połykaniem z tłoczeniem języka między zęby
•    częste infekcje górnych dróg oddechowych, nawracające zapalenia ucha środkowego oraz alergie
•    moczenie nocne
•    zgrzytanie lub zaciskanie zębów
•    przedwczesna utrata zębów mlecznych z powodu próchnicy lub urazu

Autorski program

Z troską o najmłodszych Pacjentów, u których możemy mieć największy wpływ na rozwój zgryzu i kości twarzoczaszki oraz osiągać najlepsze efekty terapeutyczne, stworzyliśmy w L’expercie autorską metodę postępowania Orthokids Therapy Program.

To wielowymiarowe, interdyscyplinarne działanie składające się nie tylko z wdrożenia leczenia aparatami ortodontycznymi, w celu powrotu zniekształconego zgryzu na właściwe tory rozwoju, ale również, co istotne, równoległe skoncentrowanie na wyeliminowaniu przyczyn powstającej wady zgryzu.

Orthokids therapy program bierze pod uwagę to, jak czynniki środowiskowe, które są od nas zależne, istotnie wpływają na rozwój wad zgryzu i zniekształceń czaszkowo–twarzowych. To bardzo często główne przyczyny występujących zaburzeń, które można skutecznie eliminować.

Wady zgryzu są jednym z kilku objawów deformacji czaszkowo-twarzowych, pojawiających podczas nieprawidłowego wzrostu dziecka. Inne objawy dołączające się później to:

•    problemy laryngologiczne (np. przerośnięte migdały podniebienne i gardłowe, krzywa przegroda nosa)
•    bezdech senny
•    choroby stawu skroniowo-żuchwowego
•    zmiany w szyjnym odcinku kręgosłupa i w dalszych jego częściach

Wdrożenie naszego Orthokids therapy program pomoże więc nie tylko skorygować wadę zgryzu i rysy twarzy dziecka, ale może również istotnie wpłynąć na poprawę jego ogólnego zdrowia i polepszenie dalszego rozwoju psycho-fizycznego (oddziałuje także na poprawę koncentracji i zdolności uczenia się oraz sterowania emocjami).

Na czym polega Orthokids Therapy Program?

Orthokids therapy program w L’expercie prowadzą specjaliści kilku dziedzin. Pacjent równolegle przechodzi u nich leczenie oraz uczy się i ćwiczy pozytywne, wspierające właściwy rozwój, funkcje i postawy.

Program obejmuje:

1. Leczenie aktywne serią aparatów ortodontycznych prowadzone przez lekarza ortodontę.

Ma ono na celu rozbudowę łuków zębowych i stworzenie miejsca na wszystkie zęby stałe.

Rozpoczęcie leczenia ortodontycznego zawsze poprzedzone jest przeprowadzeniem dokładnej diagnostyki, na podstawie której określany jest plan leczenia. Wykonywany jest wywiad lekarski oraz badanie jamy ustnej, zębów, języka, okolicznych mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych, a także postawy ciała. Robione są wyciski do modeli diagnostycznych, fotografie zgryzu, twarzy, postawy oraz zdjęcia rentgenowskie. Zebranie całej dokumentacji jest potrzebne do ułożenia planu leczenia, który jest indywidualny dla każdego Pacjenta.

W zależności od przypadku klinicznego ortodonta może chcieć wykorzystywać różne aparaty, najczęściej stosowane są aparaty wyjmowane Bioblok.

Dopiero na tej podstawie dobrej diagnostyki i ustaleniu planu leczenia - rodzic wyraża zgodę na rozpoczęcie leczenia dziecka.

W L’expercie ortodontą zajmującym się prowadzeniem terapii w ramach Orthokids Therapy Program jest lek. stom. Kamila Wasiluk.

2. Trening prawidłowego oddychania przez nos prowadzony przez certyfikowanego Instruktora Butejki.

Właściwe oddychanie przez nos jest bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju zgryzu i ogólnego zdrowia.

Oddychanie przez usta jest główną przyczyną powstawania wad zgryzu. To przez stale uchyloną buzię i niską pozycję języka, rozwój szczęki, a co za tym idzie również żuchwy, jest nieprawidłowy. Jeśli od najmłodszych lat podczas wzrostu dziecka jego usta są otwarte, a język znajduje się na dnie jamy ustnej zamiast na podniebieniu, jego łuki zębowe staną się węższe niż mogłyby być i nie będą w stanie pomieścić prawidłowo wszystkich zębów stałych, czego rezultatem będą stłoczenia. Twarz w wyniku takiego rozwoju rośnie w kierunku pionowym, jest dłuższa i bardziej pociągła. Przez nieprawidłową postawę jamy ustnej, u dziecka powstanie wada zgryzu. W skrajnych przypadkach, może ona być na tyle nasilona, że Pacjent może wymagać operacji ortognatycznej.

Poza tym oddychanie przez usta zamiast przez nos przyczynia się również do rozwoju astmy, nieżytu nosa, chrapania i obturacyjnego bezdechu sennego, problemów behawioralnych, czy też przerośniętych migdałków.

Niestety, obecnie bardzo dużo dzieci oddycha nieprawidłowo. Wielu kilkulatków (szacuje się, że jest ich nawet 70-80 proc.) chodzi na co dzień z otwartą buzią i ma niewłaściwy tor oddychania.

Na szczęście można nad tym zapanować, a rozwiązaniem jest trening prawidłowego oddychania. W Orthokids therapy program przeprowadzamy go u dzieci w okresie rozwoju, po to, aby wychwycić u nich nieprawidłowe funkcje, skorygować je i przez to wpłynąć na prawidłowy rozwój zgryzu, a także wpłynąć na ich lepszą koncentrację i odporność.

Treningi przeprowadza certyfikowany instruktor oddychania metodą Butejki - Monika Nowakowska.

Seria treningów się z:

•    pierwsza 1 godzinna sesja
•    następnie przez 1 miesiąc cotygodniowe 30 minutowe sesje
•    następnie kontrole raz w miesiącu

3. Ćwiczenia posturalne GOPex (good oral posture excercises) prowadzone przez terapeutę GOPex.

Prawidłowa postawa jamy ustnej jest warunkiem nie tylko rozwoju dobrego zgryzu, ale również ładnych rysów twarzy oraz właściwych funkcji takich jak dobra wymowa i szerokie drogi oddechowe.

Język i mięśnie jamy ustnej są naszymi naturalnymi aparatami, wywołującymi siły, które wpływają na układ i wzrost narządu żucia. Jeśli ich pozycja spoczynkowa jest zła, cała reszta też będzie rozwijać się nieprawidłowo. Dlatego należy ją korygować już od najmłodszych lat. Służą temu ćwiczenia GOPex (Good Oral Posture exercises) opracowane przez dr. Simona Wonga i dr Sandry Khan.

W ramach Orthokids therapy program holistycznie spoglądamy na rozwój zgryzu, dlatego nie mogło u nas zabraknąć osoby pomagającej naszym Pacjentom również w tym zakresie. Katarzyna Miszczak, prowadzi w naszej klinice treningi uczące naszych Pacjentów prawidłowej postawy mięśni jamy ustnej.

Seria treningów składa się z:

•    przez 1 miesiąc cotygodniowe 30 minutowe sesje
•    następnie kontrole raz w miesiącu

4. W razie indywidulanych potrzeb, Pacjent kierowany jest również do takich specjalistów jak laryngolog, alergolog, fizjoterapeuta, czy logopeda.

5. Każdy rodzic otrzymuje również instruktaż oraz broszurę Orthokids Therapy for You, które są pomocne w kontynuacji indywidualnych ćwiczeń w domu.

Należy podkreślić, że opiekunowie odgrywają w tym procesie dużą rolę. Jest tak dlatego, że to oni przebywając z maluchem powinni dbać i pilnować, aby dziecko regularnie (czyli codziennie) i właściwie wykonywało zalecenia specjalistów. Tylko wtedy terapia będzie naprawdę skuteczna.

Wszystkie te działania pozwalają skorygować nieprawidłowości oraz wykształcić i utrwalić prawidłowe postawy i czynności, które wpływają na dalszy właściwy rozwój zgryzu oraz rysów twarzy, a także poprawiają ogólny dobrostan dziecka. Nasz program Orthokids therapy program wychodzi poza ramy standardowego leczenia ortodontycznego, patrzy szerzej nie tylko na wady zgryzu, ale również na to z czym one się łączą i jak wpływają na cały organizm pacjenta.

Bardzo gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej autorskiej metody, która pozwala holistycznie zadbać o właściwy rozwój twarzy i zębów u dziecka.

Efekty terapii

Chcesz zobaczyć rezultaty terapii? Zobacz efekty

Dowiedz się, kiedy pójść z dzieckiem do ortodonty