BOSKA KLINIKA - Z NAMI BĘDZIESZ WYGLĄDAĆ I CZUĆ SIĘ NIEZIEMSKO!

Regulamin akcji L’exLUMA body sculpture

  1. Home
  2. /
  3. Archiwum
  4. /
  5. Bez kategorii
  6. /
  7. Regulamin akcji L’exLUMA body...

REGULAMIN AKCJI L’exLUMA body sculpture

§ 1 Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia Akcji pod nazwą „L’EXLUMA” (dalej „Akcja”) odbywającej się w okresie od dnia 15 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Organizatorem Akcji jest Klinika L’experta z siedzibą przy ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa (dalej Organizator).

3. Akcja obejmuje dwa etapy:

a) wybór Uczestników Akcji w formie Castingu foto-wideo-audio na kanale YouTube Organizatora https://www.youtube.com/channel/UC7fxeEl9Ds5G5gSM6FNGljw  (dalej “YouTube”) oraz profilu Instagram Organizatora https://www.instagram.com/lexperta.pl/ (dalej „Instagram”);

b) wideo i fotorelację z przeprowadzonej w ramach akcji Terapii Uczestników Akcji w kanałach Organizatora.

4. Celem Akcji jest wyłonienie 7-14 Uczestników na drodze Castingu (tj. zgodnych i odpowiednich pod względem medycznym i estetycznym oraz najciekawszych pod względem Kandydatów, zgłaszających się do Akcji na podstawie kryteriów opisanych w § 2 Regulaminu), którzy następnie zostaną poddani darmowej Terapii preparatem kwasu polimlekowego w ramach obszaru do jakiego się zgłoszą, (wykonanej przez Organizatora, w terminie wskazanym przez Organizatora) oraz wykonanie i zaprezentowanie relacji foto-wideo z przeprowadzonej u nich terapii. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej kwalifikacji i decyzji co do ilości podanego preparatu.

5. Akcja będzie przeprowadzana w 7 kategoriach:

a) zaawansowany cellulit,

b) zwiotczały dekolt,

c) asymetryczne/nieproporcjonalne pośladki,

d) mało jędrny brzuch,

e) obwisłe ramiona,

f) zwiotczała twarz,

g) zwiotczałe dłonie,

6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która zgłosi swój udział w Akcji zgodnie z Regulaminem i spełni wszystkie wymogi opisane Regulaminem.

b) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która przejdzie pomyślnie Casting, zostanie zakwalifikowana do Terapii i spełni wszystkie wymogi opisane Regulaminem.

 

§ 2 Warunki kandydowania do Akcji:

1. W Akcji mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.

2 .Warunkiem kandydowania i udziału w Akcji jest posiadanie jednego z poniższych problemów i kwalifikacja według dopasowanych do niego kryteriów:

a) zaawansowany cellulit – Kandydat nie może mieć nadwagi i otyłości

b) zwiotczały dekolt

c) asymetryczne/nieproporcjonalne pośladki – Kandydat w wieku od 25 do 50 lat

d) mało jędrny brzuch

e) mało jędrne ramiona – Kandydat w wieku 45 +

e) zwiotczała twarz – Kandydat w wieku 50 +

f) zwiotczałe dłonie – Kandydat w wieku 55+

3. Warunkiem udziału w Akcji jest wypełnienie ankiety medycznej, która znajduje się pod adresem www.xxx oraz brak przeciwskazań zdrowotnych, adekwatność problemu estetycznego do planowanej terapii, co ocenia Organizator po wypełnieniu przez Uczestnika ankiety medycznej oraz na podstawie zdjęć. Wypełnioną i podpisaną ankietę należy wysłać jako skan lub zdjęcia WhatsApp na numer 576 166 555.

4. Warunkiem kandydowania w Akcji jest posiadanie konta w serwisie YouTube, Instagram oraz bycie:

a) Subskrybentem kanału You Tube L’experta https://www.youtube.com/channel/UC7fxeEl9Ds5G5gSM6FNGljw

b) Obserwatorem kanału Instagram L’experta https://www.instagram.com/lexperta.pl/

c) Obserwatorem kanału Instagram Dr Marek Wasiluk https://instagram.com/drmarekwasiluk?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

5. Warunkiem kandydowania i udziału w Akcji jest nadesłanie zgłoszenia według instrukcji i kalendarza podanych w § 4.

6. Kandydatowi i Uczestnikowi nie przysługuje za udział w Akcji jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata i zwrot kosztów związanych z udziałem w Akcji.

7. Warunkiem kandydowania i udziału w Akcji jest zapoznanie się szczegółowo z Regulaminem i jego akceptacja.

8. Jeden kandydat na prawo wysłać zgłoszenie w kilku kategoriach, ale nie więcej niż trzech. Dla każdej kategorii należy wysłać oddzielne zgłoszenie zgodnie z opisem w §4

9.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w związku z uczestnictwem w akcji otrzymuje przychód w naturze (jeśli zostanie zakwalifikowany do wykonania darmowego zabiegu i taki zabieg będzie wykonany), jego wysokość będzie zgodna z cennikiem kliniki L’experta za dany zabieg. Obowiązek zapłaty podatku od przychodu w naturze leży po stronie uczestnika. Uczestnik przekazuje Organizatorowi wszystkie niezbędne dane do przygotowania formularza PIT.

 

§ 3 Oświadczenia Kandydata:

1. Wysyłając swoje zgłoszenie Kandydat jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie jego  imienia i nazwiska oraz wizerunku przez Organizatora w zakresie przesłanych materiałów foto-wideo. Zgody udzielasz nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z Twoim utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium, w celach informacyjno-promocyjnych Organizatora.

2. Biorąc udział w Akcji oświadczasz, że jeśli wygrasz Casting i zostaniesz Uczestnikiem Akcji zaakceptujesz w formie pisemnej przygotowaną przez Organizatora zgodę na wykonanie przez Organizatora pełnej relacji z przeprowadzonej wygranej terapii w formie foto i wideo oraz wyrażasz zgodę na wykorzystania Twojego wizerunku przez Organizatora w zakresie wykonanych materiałów foto wideo. Zgody udzielisz nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Zgoda będzie obejmować utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z Twoim utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium, w celach informacyjno-promocyjnych Organizatora.

3. Biorąc udział w Akcji oświadczasz, że jeśli wygrasz Casting i zostaniesz Uczestnikiem Akcji zaakceptujesz w formie pisemnej przygotowaną przez Organizatora deklarację o przyjazdach na własny koszt do siedziby Organizatora, która mieści się w Warszawie ul. Przy Bażantarni 11F  tyle razy ile określi Organizator oraz w wyznaczonych przez Organizatora terminach (tyle razy ile będzie wymagała terapia oraz realizacja relacji foto wideo z akcji).

4. Biorąc udział w Akcji oświadczasz, że jeśli wygrasz Casting i zostaniesz Uczestnikiem Akcji zaakceptujesz w formie pisemnej przygotowaną przez Organizatora deklarację, że w przypadku rezygnacji z udziału w Akcji w trakcie Etapu Terapii lub niemożności przyjazdu do siedziby Organizatora zaakceptujesz konieczność zwrotu kosztów wykonanych zabiegów według cennika Organizatora pomnożonych razy dwa, co wynika z kosztów całej akcji, jakie ponosi Organizator i braku możliwości dokończenia Akcji przez rezygnację Uczestnika.

5. Biorąc udział w Akcji oświadczasz, że jeśli wygrasz Casting i zostaniesz Uczestnikiem Akcji zaakceptujesz w formie pisemnej przygotowaną przez Organizatora deklarację, że nie będziesz korzystał z żadnych alternatywnych zabiegów ani terapii  na zgłoszony problem niż ta zastosowana przez Organizatora.

6. Kandydując i biorąc udział w Akcji jednocześnie oświadczasz, że zapoznałeś się szczegółowo z Regulaminem i go akceptujesz.

 

§ 4 Sposób zgłoszenia Kandydatów do Akcji:

1. Aby zgłosić się do udziału w Akcji należy:

a) Nagrać w jak najciekawszy sposób krótki film (do 90 sekund) pokazujący i opisujący Twój problem estetyczny, zgodny z jednym z 7 obszarów wymienionych w 2.2 wraz z opowieścią o okolicznościach, w jakich ten problem powstał, z argumentowaniem dlaczego Ci przeszkadza oraz z jakiego powodu chcesz go usunąć i zachęceniem dlaczego należy na Ciebie głosować i to Ty powinnaś/powinieneś zostać Uczestnikiem Akcji;

b) Wykonać zdjęcia fragmentów ciała zgodnych z rzeczywistością, bez filtrów z opisywanym problemem oraz zdjęcia portretowe;

c) Nagrać oddzielnie wypowiedź wideo o treści „Nazywam się (podaj swoje imię i nazwisko) Oświadczam, że zapoznałam/łem się szczegółowo z Regulaminem akcji L’EXLUMA organizowanej przez klinikę L’experta i go akceptuję.” ;

d) Wysłać przygotowane materiały Organizatorowi poprzez aplikację WhatsApp na numer 576 166 555 wraz z imieniem, nazwiskiem, wiekiem, wzrostem, wagą, obwodem w pasie, miejscem zamieszkania i danymi kontaktowymi – adresem e- mail i numerem telefonu;

e) Wypełnić ankietę medyczną, podpisać ją i odesłać zdjęcie lub skan przez aplikację WhatsApp na numer 576 166 555.

2. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane według poniższego kalendarza:

a) zaawansowany cellulit – od 16 czerwca do 22 czerwca 2023

b) zwiotczały dekolt – od 23 czerwca do 29 czerwca 2023

c) asymetryczne/nieproporcjonalne pośladki – od 30 czerwca do 6 lipca 2023

d) mało jędrny brzuch – od 7 lipca do 13 lipca 2023

e) obwisłe ramiona – od 7 lipca do 13 lipca 2023

f) zwiotczała twarz – od 14 lipca do 20 lipca 2023

g) zwiotczałe dłonie – od 14 lipca do 20 lipca 2023

 

§ 4 Wybór Uczestników Akcji:

1. Wybór Uczestników akcji zostanie wyłoniony na drodze Castingu w dwóch etapach:

a) Pierwszy etap Castingu – to wstępna selekcja nadesłanych zgłoszeń Kandydatów dokonana przez Organizatora.

b) Drugi etap Castingu – to zamieszczenie wszystkich zakwalifikowanych w pierwszym etapie Castingu Zgłoszeń Kandydatów na YouTube Organizatora i przeprowadzenie głosowania przez Subskrybentów kanału YouTube oraz Instagram Głosować może każdy, nie tylko kandydaci akcji. Każda osoba może oddać jeden głos w ramach każdej z metod opisanych poniżej, w punkcie drugim (metoda a+b+c), czyli w sumie może oddać 3 głosy.

c) Głosowanie odbędzie się według poniższego kalendarza:

c.a) zaawansowany cellulit – od 24 czerwca do 30 czerwca 2023 do godz. 16.00

c.b) zwiotczały dekolt – od 1 lipca do 7 lipca 2023 do godz. 16.00

c.c) asymetryczne/nieproporcjonalne pośladki – od 8 lipca do 14 lipca 2023 do godz. 16.00

c.d) mało jędrny brzuch – od 15 lipca do 21 lipca 2023 do godz. 16.00

c.e) mało jędrne ramiona – od 15 lipca do 21 lipca 2023 do godz. 16.00

c.f) zwiotczała twarz – od 22 lipca do 28 lipca 2023 do godz. 16.00

c.g) zwiotczałe dłonie – od 22 lipca do 28 lipca 2023 do godz. 16.00.

2. Głos można oddać w następujący sposób:

a) poprzez kliknięcie przycisku „To mi się podoba” pod filmem ze zgłoszeniem Kandydata na kanale YouTube Organizatora lub

b) poprzez zostawienie komentarza o treści „głosuję na kandydata nr…” pod filmem kandydata, na którego chcesz oddać głos, umieszczonym na YouTube Organizatora lub

c) poprzez zostawienie komentarza o treści „głosuję na kandydata nr……” pod postem na Instagramie prezentującym kandydatów i przepisujących im odpowiednią numerację.

3. Jeden użytkownik (rozumiany jako unikalny login na kanale youtube i na Instagramie) może oddać po jednym głosie w ramach metody a+ b+c, czyli w sumie dwa glosy na Youtube i jeden na Instagramie.

4. Subskrybenci wybiorą docelowo po jednym lub dwóch Uczestników Akcji z każdej z siedmiu Kategorii.

5. Zwycięzcami będą osoby, które uzyskały najwyższy wynik po zsumowaniu głosów od unikalnych użytkowników, oddanych metodami a+b+c, opisanymi w punkcie 2 powyżej.

6. Ogłoszenie listy wybranych Uczestników Akcji nastąpi:

a) zaawansowany cellulit – 3 lipca

b) zwiotczały dekolt – 10 lipca 2023

c) asymetryczne/nieproporcjonalne pośladki – 17 lipca 2023

d) mało jędrny brzuch – 24 lipca 2023

e) obwisłe ramiona – 24 lipca 2023

f) zwiotczała twarz – 31 lipca 2023

g) zwiotczałe dłonie – 31 lipca 2023

§ 5 Terapia:

1. Terapia, do której zakwalifikują się wyłonieni na drodze castingu Uczestnicy obejmować będzie darmowe wykonanie zabiegu kwasem polimlekowym w ramach obszaru, do jakiego zgłosił się Uczestnik.

2. Ilość zabiegów oraz dokładny plan terapii wraz z terminami wizyt zostanie określony przez Organizatora podczas spotkania z Uczestnikiem w siedzibie Organizatora, w terminie ustalonym przez Organizatora podanym drogą telefoniczną po ogłoszeniu wyników Castingu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia określone w Regulaminie warunki, w szczególności kryteria kwalifikacji medycznej. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika, złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do weryfikacji Uczestnika i zakwalifikowania go do Terapii, wypełnienia ankiety medycznej, ewentualnie wykonania badań krwi.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu uczestnikowi po ostatecznej konsultacji medyczno-estetycznej wykonanej indywidualnie i bezpośrednio z kandydatem, która się odbędzie po głosowaniu i wyborze w głosowaniu, ale przed wykonaniem zabiegu.

5. Niespełnienie warunków Akcji lub innych warunków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w tym odmowa spełnienia warunków określonych w niniejszym ustępie uprawnia Organizatora do odmowy udziału Uczestnika w Terapii.

6. Warunkiem wzięcia udziału w Terapii jest podpisanie pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem umowy regulującej prawa i obowiązki Uczestnika, w związku z jego udziałem w Akcji.

7.Terapia nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną lub inną terapię.

8. W trakcie trwania Terapii wykonywane będą nagrania foto i wideo relacjonujące Terapię Uczestnika i pokazujące jej efekty, które będą później przetwarzane elektronicznie i publikowane w sposób nieograniczony czasowo .

 

§ 6 Postanowienia końcowe i Reklamacje:

1. Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.

2.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Castingu Akcji, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Castingu.3

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Kandydata oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem ”Akcja L’exLuma”.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 7 Publikacja regulaminu:

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej lexperta.pl