TREAT YOURSELF - LUXURY CLINIC WITH PREMIUM SERVICE

Nasi specjaliści

TREAT YOURSELF - LUXURY CLINIC WITH PREMIUM SERVICE

Nasi specjaliści

Ewelina Kowalska

Specjalista ds. Social Media.

Odpowiada za kreowanie koncepcji i kierunków rozwoju kanałów Social Media w L'experta.